rivningsfirma-stockhom-rivningsplats

Rivningsplan

För att du ska ha rätt att riva en byggnad, ett uterum eller något annat som du äger är det viktigt att ansöka om rivningslov. Detta är ett tillstånd som kommunen godkänner så att du får klartecken att rivningen kan påbörjas. För att kommunen ska ha ett bra underlag att utgå ifrån ska du sammanställa en konkret och tydlig rivningsplan. Detta är något vår rivningsfirma i Stockholm kan hjälpa till med.

Vad är en rivningsplan?

Som en komplett rivningsfirma i Stockholm kan vi hjälpa till att ta fram en konkret och tydlig rivningsplan. Detta är en viktig plan som avgör om du har rätt att utföra den rivning du önskar. För att förtydliga vad en rivningsplan är kan vi säga att det är en konkret blankett där du tydligt framför hur rivningsarbetet ska gå till, hur du ska hantera rivningsmassan tillföljd av rivningen samt vem som är ansvarig för rivningen.

Detta kan vara svårt om du inte har erfarenhet av vare sig rivning, att ansvara för bortforsling av miljöavfall samt hur man ska planera ett rivningsprojekt. När du anlitar vår rivningsfirma i Stockholm tar vi ansvar för att undersöka, sammanställa och kontrollera det som behöver stå med.

Därför behöver du en tydlig rivningsplan för att ansöka om rivningslov

I många fall när du ska renovera, bygga ut eller bygga till något krävs det någon form av godkännande från kommunen. Detta innefattar även rivning av alla dess slag. En rivningsplan är viktig att framföra till kommunen så att de är medvetna om dina planer på förändring.

Utifrån den rivningsplan vår rivningsfirma i Stockholm tar fram åt dig får kommunen en bra förståelse över hur arbetet kommer påverka närliggande bebyggelser. Desto tydligare rivningsplan du presenterar desto större chans har du att få ett godkänt rivningslov.

Vad ska en rivningsplan innehålla?

Du är välkommen att kontakta vår rivningsfirma i Stockholm så att våra kvalificerade rivningsarbetare kan besiktiga din fastighet. På så sätt kan vi undersöka det arbete som ska utföras och därefter sammanställa en rivningsplan för dig.

En rivningsplan ska bland annat innehålla följande punkter för att du ska få ett godkänt rivningslov

 • Rivningsansvarig
 • Byggnadstyp.
  • Här fyller man i om rivningen ska utföras i en enbostadshus, flerbostadshus eller hotell.
  • Byggnadsarea
  • Antal våningar
  • Stomme med mera
 • Tillvägagångssätt för rivningsarbetet
 • Materialhantering av det rivningsavfall som uppstår

Vår rivningsfirma hjälper dig sammanställa en tydlig rivningsplan

Under våra verksamma år har vår rivningsfirma i Stockholm hjälpt många kunder att sammanställa en korrekt rivningsplan. Privatpersoner, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare behöver alla sammanställa en rivningsplan. Våra rivningsarbetare brukar säga att desto större rivningsprojekt desto viktigare är det att rivningsplanen utformas korrekt.

Våra byggarbetare har lång erfarenhet av att dokumentera byggnadens förutsättningar för en rivningsplan som leder till ett rivningslov. När vi besöker din bostad eller fastighet kommer vi gå igenom punkterna på blanketten och hur besiktningen kommer gå till. När vår rivningsfirma i Stockholm har sammanställt all information får du godkänna denna innan den skickas till kommunen.

Få bra pris för att ta fram en rivningsplan

Om du vill påbörja ett rivningsprojekt måste du först sammanställa en rivningsplan. Vår rivningsfirma i Stockholm hjälper dig på ett professionellt sätt och besiktar fastigheten ur en opartisk synvinkel. Vi utför alla rivningsprojekt med fokus på säkerhet vilket innebär att vi är noga med att sammanställa rivningsplanen på ett korrekt sätt.

Kontakta vår pålitliga rivningsfirma i Stockholm för ett bra pris på våra tjänster inom rivning. Vi presenterar en prisvärd offert för rivning och ett bra pris på din rivningsplan.

Få ett godkänt rivningslov med en tydlig rivningsplan. Våra rivningsarbetare sammanställer planen åt dig för ett korrekt utfört arbete.