rivningsarbete-rivning-rivout-sanering

Rivning

Det är vanligt att vi blir anlitade för en rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid eventuell skada. Det innebär att vår rivningsfirma i Stockholm hjälper kunder med rivningsprojekt i olika stor omfattning. Från att riva mindre hus till rivning av badrum och rivning av fuktskadade golv.

Rivning som följer regler för arbetsmiljö och avfallshantering

Vi erbjuder våra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Som en komplett entreprenad inom rivning kan vi hjälpa dig med både mindre och större rivningsprojekt.

I vårt team arbetar kvalificerade rivningsarbetare som dagligen följer de regler inom arbetsmiljö och avfallshantering. På så sätt kan vi garantera dig ett professionellt utfört rivningsarbete som uppfyller både branschens och dina förväntningar. Våra rivningsarbetare tar fram en skräddarsydd lösning inför din rivning i Stockholm.

Grovstädning och bortforsling av rivningsmassa

När våra rivningsarbetare är ute på uppdrag tar vi ansvar för hela projektet. Det innebär att vi tilldelar en ansvarig projektledare för rivning som planerar, delegerar och kvalitetssäkrar varje arbetetsmoment. Denna projektledare inom rivning har lång erfarenhet av yrket och har goda kunskaper av komplexa byggnadskonstruktioner.

Innan vi påbörjar ett rivningsarbete kommer vår rivningsfirma i Stockholm kartlägga vilka material vi ska riva samt om det förekommer miljöfarliga ämnen som exempelvis PCB och asbest i materialet. Som en komplett entreprenad inom bygg tar vi ansvar för arbetet från början till slut. Det innebär att våra byggarbetare gör en grovstädning och tar hand om miljöfarligt avfall efter avslutad rivning. Vi använder specifika containers eller byggsäckar för att sortera ut rivningsmassorna och ansvarar för bortforsling till rätt återvinningsstation.

rivningsarbete-rivning-rivout-sanering

Säker och dammfri rivning

Om du är i behov av rivning är det viktigt att du anlitar en professionell och kvalificerade rivningsfirma i Stockholm. När man river en byggnad, vägg eller river upp ett golv är det viktigt att varje moment utförs korrekt och noggrant. Inte minst för att slutresultatet ska hålla hög kvalité men även för att undvika skador på personer och närliggande fastigheter eller inredning. För att uppnå detta arbetar vår rivningsfirma med säker, dammfri och noggrann rivning.

För att undvika dammspridning i samband med en rivning på insidan eller utsidan använder vi olika metoder. Vi arbetar dagligen med inplastning och dammfällor som fångar upp det damm som sprider sig när vi river i gipsväggar och andra material. Vid större rivningsprojekt använder vår rivningsfirma i Stockholm en undertrycksventilation som med hjälp av luftslussar och luftrenare samlar ihop det damm som uppstår.

Lättrivning och tungrivning

Vår rivningsfirma i Stockholm har erfarenhet av lättrivning och tungrivning. Det innebär att vi kan hjälpa dig med mindre rivningsprojekt som exempelvis rivning av badrum, rivning vid stambyte eller rivning av gipsvägg. För dessa uppdrag använder våra rivningsarbetare manuella handverktyg som är lätta att hantera på mindre ytor.

Som en entreprenad inom rivning har vi även tillgång till tung utrustning för rivning och säkra byggmaskiner som gör det möjligt att utföra tungrivning av större byggkonstruktioner. Dessa tunga maskiner använder vi främst vid tungrivning som exempelvis rivning av en hel byggnad eller rivning av hela kontorslandskap.

När du anlitar vår rivningsfirma i Stockholm behöver du bara ange tid, plats och detaljerad information om rivningsprojektet. Vår entreprenad tar ansvar för all planering, utförande, tar med nödvändiga maskiner och ser till att rätt byggarbetare är på plats.

Vi tar fram en rivningsplan för ett godkänt rivningslov

Innan du har möjlighet att påbörja ett rivningsprojekt behöver du ett godkänt rivningslov. Detta är en bekräftelse från kommunen att din rivning av kontorslandskapet eller rivning vid renovering är godkänd utifrån de förutsättningar som finns. När du ansöker om rivningslov är det viktigt att presentera en konkret och tydlig rivningsplan. Vi berättar gärna mer om hur en sådan bör utformas.

En erfaren rivningsarbetare besöker din bostad eller fastighet för att kontrollera materialet och gör en bedömning över hur rivningen ska utföras. Vi kommer bland annat undersöka:

  • Vi noterar vad det är för byggnad – Enbostadshus, flerbostadshus, kontor med mera.
  • Tillvägagångssätt för rivningen
  • Hur vi ska hantera rivningsmaterialet.

Bra pris på rivning i Stockholm – Anlita vår rivningsfirma med ROT-avdrag

Anlita vår rivningsfirma i Stockholm till ett bra pris i kombination med ett säkert utfört arbete. Våra byggarbetare har specialistkunskaper inom rivning och garanterar dig ett resultat som uppfyller dina förväntningar.

Du är välkommen att kontakta oss för en offert för rivning i Stockholm. Vi baserar vårt pris på arbetets omfattning. Om du anlitar vår rivningsfirma som privatperson har du rätt att använda ROT-avdraget. Då kan du få upp till 50 000 kronors avdrag på arbetskostnden.

Vi utför lättrivning och tungrivning med manuella handverktyg eller större byggmaskiner. Vår projektledare planerar arbetet utifrån dina behov.