medarbetare-som-utför-asbestsanering-stockholm

Asbestsanering

Asbestsanering måste utföras av experter som vet hur det ska gå till. Om du misstänker att det finns asbest behöver sanering ske för att garantera en hälsosam miljö. Vår sanering- och rivningsfirma i Stockholm har rätt behörigheter och certifikat för att hantera asbest.

Misstänker du att det finns asbest i din fastighet?

Asbest är som många vet inte längre tillåtet, men användes en hel del förr tack vare dess byggnadstekniska egenskaper och det faktum att asbest är slitstarkt. Sedan det blev känt att asbest är farligt upphörde användningen, men många fastigheten har tyvärr fortfarande asbest.

Om din fastighet är äldre finns en betydande risk att asbest finns kvar i fastigheten. Är asbesten inkapslad är det ingen fara, men så fort den inte är det utgör asbesten en hälsofara för de som vistas där. Även om det var länge sedan asbest blev förbjudet dör det fortfarande ett hundratal personer per år i asbestrelaterade sjukdomar.

Om du misstänker asbest rekommenderar vi att du bokar en testning med oss. Om vårt test inte visar på asbest kan du känna dig trygg med det, men upptäcker vi asbest kan vår saneringsfirma utföra asbestsanering åt dig.

medarbetare-som-utför-asbestsanering-stockholm

Vi hjälper dig med asbestsanering i Stockholm

Vem som helst kan inte hantera asbest. Det krävs ett tillstånd från Arbetsmiljöverket för att få arbeta med asbest, något vi på Rivout Sanering självklart har.

Den påfrestning en sanerare utsätts för är ganska extrem, så det krävs att vi har rätt skyddsutrustning för arbetet. Med maskiner och all utrustning som vår personal har på sig blir 1 timmes saneringsarbete en påfrestning motsvarande 2 timmars arbete i 40 graders värme. Dessutom går det inte att dricka vatten under tiden. Att säkra vår personals trygghet är viktigt för oss och därför arbetar vi bara 1 timme i taget med asbestsanering i Stockholm. Vår personal använder följande skyddsutrustning:

  • kompressormatad friskluftsassisterad helmask
  • skyddsoverall
  • skyddshandskar
  • skyddsskor
  • bygghjälm
  • varselväst vid behov

Känn dig trygg med vår saneringsfirma

  • Deponering av asbesten: Vi gör oss av med asbesten på korrekt sätt, så att fastigheten blir trygg att vistas i.
  • Tillsynsmyndigheter: Vi sköter all kontakt med tillsynsmyndigheter.
  • Lagkrav och regler följs: Vi sköter saneringen enligt gällande lagkrav och regler.
  • Försäkrade och har tillstånd: Vi har både tillstånd att utöva asbestsanering i Stockholm samt är försäkrade, för din och vår säkerhets skull.

Har du frågor om asbestsanering eller miljöinventering? Kontakta oss redan idag.

Misstänker du att det finns asbest i din fastighet? Hör av dig till oss på Rivout Sanering, så hjälper vi dig.