Kontakt

Om du behöver riva en gammal fastighet eller ett uterum på tomten måste arbetet utföras av en professionell rivningsfirma i Stockholm. Då ska du kontakta våra rivningsarbetare för mer information inför ditt byggprojekt.

När man ska riva något är det många moment att ta hänsyn till. För att undvika personskador eller skador på fastigheter är det viktigt att rådfråga våra byggarbetare inför ett arbete.

Vi kan ge rekommendationer på vilka byggmaskiner som behövs för ditt specifika projekt samt presentera smarta lösningar utifrån dina behov.

Du är välkommen att kontakta vår rivningsfirma i Stockholm för mer information. Du når oss enkelt via vårt kontaktformulär, via telefon eller via mejl. Vi lovar snabb återkoppling med svar på alla dina frågor inför ditt rivningsprojekt.