Säker rivning för alla

Att riva stora och tunga byggkonstruktioner är farligt och ska endast utföras av erfarna byggarbetare. Inte nog med att våra kvalificerade rivningsarbetare har den rätta utrustningen för arbetet utan vi har även den rätta kunskapen att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Vår rivningsfirma i Stockholm arbetar dagligen för säker rivning åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar samt privata fastighetsägare. Det innebär att våra medarbetare arbetar försiktigt för att reducera all risk för skador på både personer och byggnader. Vi tilldelar en projektledare för rivningsarbetet som har goda kunskaper om byggnadskonstruktioner. Då kan vi garantera en säker rivning som utförs enligt branschens alla regler. Vi river inte bara säkert, vi har även en mycket säker ekonomi och står har hög kreditvärdighet. Vi tar även bort asbest – läs mer om hur vi arbetar med asbestsanering i Stockholm här.

rivning-pågår-medarbetare-rivout-sanering-stockholm

Rivningsfirma för stora och små rivningar

Det finns många anledningar till varför det är bra att riva hela eller delar av en byggnad. I många fall rör det sig om äldre byggnader som måste rivas för att göra plats för ett nybygge eller ett mindre byggprojekt där vi invändigt ska riva en vägg. Vår rivningsfirma i Stockholm utför rivning av allt från små till stora projekt såsom rivning av badrum, rivning av ett helt hus eller rivning av en företagslokal.

Vi är en pålitlig rivningsfirma med lång erfarenhet från branschen. Våra medarbetare har alla relevant utbildning för att kunna erbjuda dig förstklassig service. Vi kan använda olika manuella handverktyg för mindre rivningsarbeten eller större byggmaskiner vid mer omfattande arbeten.

Entreprenad som skräddarsyr varje rivning

Som en komplett entreprenad inom bygg är det en självklarhet att skräddarsy varje rivningsuppdrag efter dina behov. Ingen kund är den andra lik vilket ställer höga krav på vår förmåga att tillgodose dina specifika behov.

När vår rivningsfirma i Stockholm utför ett rivningsarbete åt dig kommer vi presentera olika lösningar på hur vi bäst går vidare med arbetet. Vi går tillsammans igenom fastighetens förutsättningar och gör en bedömning över vilken metod för rivning som bäst lämpar sig för arbetet. Du kan vara trygg med att överlåta arbetet till vår entreprenad inom rivning – vi kommer ta ansvar för allt. Från planering, till rivning och bortforsling av den rivningsmassa som uppstår.

Glöm inte att ansöka om rivningslov

Oavsett hur omfattande rivningsarbetet är krävs det alltid ett rivningslov. Detta är ett tillstånd du får från kommunen som då gör en bedömning om rivningen är godkänd eller nödvändig. Om du är osäker på vad som gäller i ditt specifika fall är du välkommen att kontakta vår rivningsfirma i Stockholm för mer information hur du ska gå tillväga för att få ett rivningslov.

Säker rivning för privatpersoner och företag

Att utföra ett rivningsarbete kan se olika ut beroende på vad du som kund är i behov av. Ett uppdrag för vår rivningsfirma i Stockholm kan vara både stort och smått med allt från att riva en byggnad till att riva en vägg inne i en fastighet. Vi arbetar med fokus på säker rivning så att varken våra medarbetare, personer i närheten eller byggnader i närheten tar skada. Vi använder modern utrustning som tillåter oss att utföra ett rivningsarbete som är helt dammfritt.